Máš přímé spojení s božstvím

pátek 8. listopad 2013 09:38

Uvědomuješ si, že jsi čistou Boží myšlenkou?
 Nekonečné božské vědomí se zdánlivě rozdělilo a vytvořilo v tobě pocit individuální bytostí.
 Tato hra na individuální bytost umožňuje tvému božskému vědomí prožívat množství různých situací, pocitů a vjemů.

Tvé individuální vědomí (EGO) tě zpočátku vtahuje do nevědomosti oddělené existence.
Samo si vybralo zapomnění svého božského původu, aby mohlo prožívat dobro i zlo, činorodost i lenost, lásku i strach.
  Prožité  zkušenosti ti umožňují soucítit s ostatními bytostmi. Když  jsi poznal utrpení, můžeš daleko lépe porozumět těm, kteří podobné utrpení právě prožívají.
  V každém okamžiku si můžeš znovu uvědomit svou božskou podstatu.
Ve skutečnosti jsi ji nikdy neztratil, jen jsi na ni na nějaký čas "zapomněl".
  Nyní však nastal čas, kdy si toužíš tuto Pravdu opět uvědomit.
Není to snadné. Za ta léta, co žiješ v klamu oddělenosti, jsis nastřádal spousty zábran, které ti nedovolují vnímat, kým skutečně jsi. Ať už se cítíš jakkoliv, jakmile se zaměříš na poznání své božské podstaty, tato božská podstata si tě sama "přitáhne" a pomůže ti překonat všechna omezení.
Připomínej si stále tuto skutečnost..
   Při každé činnosti směřuješ ke Zdroji toho, co děláš, co prožíváš, co vidíš či vnímáš, toho, co je za vším. Ať už je to pátrání po podstatě vlastního JÁ, nebo čehokoliv jiného, dostáváš se vždy do stejného stavu - tichého klidu a míru.
   Zdá se ti, že nečiníš žádný pokrok, ale přátelé ti říkají: „Jsi nějaký klidnější, vyrovnanější.“
    Tvé vnitřní božství je tvůj největší učitel.
Tento učitel ti říká:
 - „Největší poznání je TVOJE poznání.“
 Pomáhá ti rozlišit, co je skutečné  poznání z tvého nitra a co jsou pouze převzaté pravdy.
-„Nejvyšší zdroj lásky je v TVÉM nitru. Tato láska pak z tebe volně vyzařuje a je projevem tvé božské podstaty.“
   Ježíš řekl: "Hledejte nejprve království nebeské a vše ostatní vám bude přidáno. Království nebeské je ve vás."
   Tvé božské vědomí je nekonečné. Je obsaženo ve všem a vše je v něm.
Když již tušíš, či stále více zažíváš svou božskou podstatu, která obsahuje a tvoří vše, začíná tě zajímat celé Boží dílo. Seznamuješ se s různými zákonitostmi, bytostmi z vyšších i nižších světů a současně tě zajímá, jak dopadl hokej.
   Proč?
Protože je tvou přirozeností  spoluvytvářet toto boží dílo. Baví tě žít v tomto světě a hrát  v něm svou jedinečnou roli. Záleží jen na tobě, jakou hru si vybereš.
Je dost scénářů pro všechny a ty tvoříš další a další svou představivostí a svými vizemi.
Život je úžasné divadlo!
Tak s chutí do Života!

 

Jirka a Ruženka

Ružena Nováková - Wagnerová

Ružena Nováková - Wagnerová

Ružena Nováková - Wagnerová

Emoce a mezilidské vztahy

Jsem původně učitelka, žena, která vyzkoušela i jiná zaměstnání.Vždy jsem ráda pozorovala lidi a zakoušela různé emoce. Je to můj vnitřní svět, který nejlépe znám já sama. Otvírám se a předávám dál své pocity a poznatky z prožívání sebe a svého okolí.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora