Mám se bát energie?

čtvrtek 20. září 2012 15:29

Znám jednu ženu, která mi řekla, že má první stupeň Reiki a chce si udělat druhý a třetí. Vyprávěla jsem to Jirkovi a on mi odpověděl: „ To je zajímavé. Je hezké, že se ti svěřila. Je to její volba a myslím, že asi chce, abys ji vyslechla. Vypráví ti svůj příběh a ty ji můžeš vyprávět svůj, pokud o něj bude stát. Jestli se tě zeptá na názor, můžeš ji povědět, jak to vnímáš. V každém případě to svědčí o náklonnosti a osobní sympatii vůči tobě."
Zeptala jsem se ho, jestli je taky v Reiki a dozvěděla jsem se: „ Nejsem
jen vnímám jeho energii, když ho někdo děla. Hledám božství přímo, ne přežvýkané několika prostředníky."

Řekla jsem mu, že se toho bojím. Uklidnil mne: „Jakmile se rozhodneš, že nenecháš do své osobnosti zasahovat žádnou sílu, tak nic nemá šanci, popřípadě všechny cizí vlivy odpadnou.“
Jirku motivoval náš sms-kový rozhovor, že mi napsal tohle, co není sdělením jen pro mne:
- Je dobré porozumět všemu, čeho se bojíme, poznat mužskou i ženskou složku v sobě i ve vztazích.
Minulá doba potlačovala projevy polarity. Současná morálka velmi přísně dbá na to, aby děti „chránila“. O přirozeném projevu mužské a ženské energie se dovídají v pubertě často jako o něčem, co se musí skrývat. V pohádkách se malují bezpohlavná zvířátka a skutečné energie jsou skrývány.
Ve skutečnosti je příroda plná energií, které proudí mezi kladným a zápornými elementy. Celá projevená příroda funguje na základě přitažlivosti, kroužení, vibrací a vzájemné výměně energií. Protony a elektrony, kladné a záporné ionty, polarita magnetu. Všechno někam směruje, stmeluje se, krouží, vibruje, mění se a rozvíjí a vše dohromady tvoří jednotu. Vše víří, kolotá, vaří se, žije.
Spojením částice a antičástice vzniká světlo. Spojením mužské a ženské částice vzniká také světlo, krása, kterou prožíváme, jestliže je necháme projevit. Obdivujeme krásné bytosti ve filmech, a přitom se jimi bojíme stát. Bojíme se vlastní síly, která nám byla od dětství utajována a z které jsme v dospělosti překvapeni, když se projeví.
Jsou tři cesty, jak se s tím vyrovnat: kastrace - děje se na mentální úrovni. To je současný ideál duchovní „svatosti“, nebo porno, hm, to také asi není ono, je to útěk, prázdnota, zklamání a pak je to hlubší porozumění a rezonance, nacházení hlubšího významu polarity a vědomé prožívání.
Už to není o divokém sexu, ale o poznání Života jako takového. Kde se TO vzalo? Kam TO směruje? Je mnoho otázek, na které nám dá odpověď jen ŽIVOT. Vědomě žít a vnímat, co život obnáší. Pozorujme rostliny plné života, mláďata zvířat a jejich objevování světa, otázky malých dětí.
A co my? Známe už odpovědi?


Ružena Nováková - Wagnerová

Ružena Nováková - Wagnerová

Ružena Nováková - Wagnerová

Emoce a mezilidské vztahy

Jsem původně učitelka, žena, která vyzkoušela i jiná zaměstnání.Vždy jsem ráda pozorovala lidi a zakoušela různé emoce. Je to můj vnitřní svět, který nejlépe znám já sama. Otvírám se a předávám dál své pocity a poznatky z prožívání sebe a svého okolí.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora